Voedselbank Schiedam

Er zijn twee uitdeelpunten in Schiedam. Iedere donderdag worden de pakketten uitgereikt op de volgende adressen:

- Groenelaan 127, 3114 CE Schiedam (De Gorzen), tel. 06-57347680 (koffiedrinken mogelijk; open tussen 14.00 uur en 15.30 uur)

- Wijkcentrum Dreesplein,  Nieuwland, Dr. Willem Dreesplein 2, tel. 010-4738671  (open van 14.30 - 16.30 uur); contactpersoon: Christine Pauw, tel.nr.: 06-34553840

Waar moet u op letten als u komt:

• Het is de bedoeling dat de aanvrager ZELF het pakket komt afhalen bij de uitdeelpost.
• Neem altijd voldoende tassen mee, wij kunnen hierin helaas niet voorzien.
• Wanneer u 2 weken lang zonder afmelden uw pakket niet komt afhalen, gaan we ervan uit dat u geen pakket meer nodig hebt en wordt u van de uitdeellijst verwijderd. Wilt u toch weer een pakket ontvangen dan zult u een nieuwe aanvraag moeten indienen met de daaraan verbonden wachttijd
• U moet zich altijd kunnen legitimeren en wanneer u niet in de gelegenheid bent om het pakket zelf op te halen dient u er zelf voor te zorgen dat iemand anders uw pakket komt ophalen. Deze persoon moet dan een door u getekend briefje kunnen overleggen waarin u toestemming geeft aan deze persoon om uw pakket in ontvangst te nemen. Ook deze persoon moet zich kunnen legitimeren.


Kledingbank Nieuwland

In Nieuwland is naast een kinderkledingbank ook tijdelijk een kledingbank voor volwassenen gevestigd. Deze zijn - voorlopig - ondergebracht op de: M.C.M. de Grootstraat 19

De openingstijden:

Woensdag:         13.00-16.00 uur
Zaterdag:            13.00-16.00 uur

Deze (kinder)kledingbank is bedoeld voor bewoners van Schiedam welke op of onder het minimum leven. Cliënten van de voedselbank kunnen in aanmerking komen voor de kledingbank, hiervoor kunt u  contact opnemen met het WOT (WijkOndersteuningsTeam) in uw wijk of uw zorgverlener.