Voedselbank Schiedam

Wanneer u voedsel wilt doneren moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verpakking moet ongeschonden en schoon zijn, de tht datum mag niet overschreden zijn (bij sommige producten is dit geen probleem zoal pasta's, rijst e.d. maar dan in overleg) en het moet buiten de koeling houdbaar zijn. U kunt contact opnemen met 010-4733806/ 06-38404076 voor nadere informatie.

De stichting voldoet aan de ANBI-voorwaarden. De penningmeester is Dhr. J.Guyt, e-mail: info@voedselbankschiedam.nl

Voor giften kunt u een bedrag overmaken op:

NL16 INGB 0006 5082 38
Tnv Stichting Voedselbank Schiedam

Zie voor gedetailleerde gegevens: ANBI