Voedselbank Schiedam

Wanneer u voedsel wilt doneren moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verpakking moet ongeschonden en schoon zijn, de tht datum mag niet overschreden zijn (bij sommige producten is dit geen probleem zoal pasta's, rijst e.d. maar dan in overleg) en het moet buiten de koeling houdbaar zijn.  

 

Met de wervingsactie 'Adopteer een krat' wil de Schiedamse voedselbank de kosten van distributie van de pakketten dekken en de betrokkenheid van stadgenoten vergroten.
In februari begon de voedselbank met de actie. Schiedammers kunnen voor vijftien euro per jaar een krat adopteren, onder het motto 'van een Schiedammer, voor een Schiedammer'. Om de kosten van vervoer en ook logistieke kosten als de koeling van verse producten te dekken, 
Marja Docter, voorzitter van de stichting, legt uit dat Voedselbank Schiedam tot 2024 relatief veel werk overliet aan 'Rotterdam'. “Je hebt hele zelfstandige voedselbanken, zoals in Maassluis, die alles zelf doen. Wij waren meer uitdeelpunten.” Zo'n 250 Schiedamse huishoudens ontvangen wekelijks een voedselpakket, omdat zij moeite hebben om dit eten zelf te kopen. 
Huishoudens kunnen een voedselpakket aanvragen indien zij weinig per maand vrij te besteden hebben. Volgens Docter zijn het nogal eens mensen die in schuldsaneringstrajecten zitten die van de voedselbank afhankelijk zijn. In Schiedam zijn het de Wijkondersteuningsteams die inschatten en controleren of mensen een beroep kunnen doen op de voedselbank.

Wilt u deze actie ook steunen en een krat adopteren? Dit doet u door €15 over te maken op: IBAN: NL16 INGB 0006 5082 38 tnv Stichting Voedselbank Schiedam

U kunt contact opnemen met 010-4733806/ 06-38404076 voor nadere informatie.

 

 

Voor giften kunt u een bedrag overmaken op: NL16 INGB 0006 5082 38 tnv Stichting Voedselbank Schiedam

De stichting voldoet aan de ANBI-voorwaarden. De penningmeester is Dhr. J.Guyt, e-mail: info@voedselbankschiedam.nl

Zie voor gedetailleerde gegevens: ANBI