Voedselbank Schiedam

Een duidelijke uitleg over hoe de voedselbank werkt, wordt gegeven in dit filmpje.

LET OP

Aanmeldingsformulieren mogen niet door particulieren worden ingevuld, alleen door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk Werk of één van WOT’s, Wijk Ondersteuning Teams, die in alle wijken van Schiedam een vestiging hebben, tel. 010-7541515.

Stap 1: Lees hier eerst de criteria en de berekeningsmethode ; komt u wel in aanmerking voor een voedselpakket?

Stap 2. Vraag een hulpverlenende instantie om samen met u een aanvraag te doen.

Stap 3. download het aanvraagformulier: aanvraagformulier of bij herintake het evaluatieformulier: evaluatieformulier.

Stap 4: Vul dit formulier met uw consulent/hulpverlener in. Lees samen goed de criteria en de toelichting!
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Stap 5:  Stuur het aanvraagformulier bij voorkeur - ingescand als bijlage - per e-mail of stuur het naar: Voedselbank Schiedam, Groenelaan 127, 3114 CE Schiedam.

Stap 6: Vraag een kopie en bewaar deze goed.