Voedselbank Schiedam

Een duidelijke uitleg over hoe de voedselbank werkt, wordt gegeven in dit filmpje.

LET OP

Aanmeldingsformulieren mogen niet door particulieren worden ingevuld, alleen door een hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk Werk of één van WOT’s, Wijk Ondersteuning Teams, die in alle wijken van Schiedam een vestiging hebben, tel. 010-7541515.

Stap 1: Lees hier eerst de korte versie van de criteria of de uitgebreidere versie van  criteria; komt u wel in aanmerking voor een voedselpakket?

Stap 2. Vraag een hulpverlenende instantie om samen met u een aanvraag te doen.

Stap 3. download het aanvraagformulier van de Voedselbank Rotterdam.

Stap 4: Vul dit formulier met uw consulent/hulpverlener in. Lees samen goed de criteria en de toelichting!
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Stap 5:  Stuur het aanvraagformulier bij voorkeur - ingescand als bijlage - per e-mail of stuur het naar: Voedselbank Rotterdam, Postbus 6639, 3002 AP Rotterdam.

Stap 6: Vraag een kopie en bewaar deze goed.