Voedselbank Schiedam

Kerstdiner 2018

We zijn weer druk bezig met het organiseren van het kerstdiner op dinsdag 18 december in de Grote Kerk waar zo'n 180 mensen aan deel kunnen nemen. Sponsors van een couvert a €25,- zijn van harte welkom!

Aanmelden kan bij Hanneke Guijt, via e-mail

Acties en donaties

Half augustus 2018 werden er cadeaubonnen uitgedeeld van 25 euro te besteden bij C&A aan de kinderen die geregistreerd staan bij de voedselbank. Een cadeautje vanuit de diaconie van de Protestantse gemeente Schiedam ism het gereformeerd jeugdfonds. De ouders, die het voor hun kinderen in ontvangst namen waren blij verrast! Leuk om, voordat je weer naar school gaat, iets nieuws te kunnen kopen!

  • De Voedselbank Rotterdam krijgt sinds kort (zomer 2018) uit het Westland tonnen verse groente en vers fruit. De organisatie is daar erg blij mee en kan zelfs al tomaten, courgettes, bosuitjes en avocado's naar andere voedselbanken in de Rijnmond distribueren, zoals de voedselbank Schiedam. Lees het hele nieuwsbericht hier 
  • Ook dit jaar weer mogen we iedere week oliebollen ophalen bij de kraam van Nico Sterrenburg
  • Onlangs werden we verrast door schildersbedrijf Chris Alblas met 130 amandelstaven. 
  • Van Sintstad kregen we 80 kg pepernoten
  • De diaconie van de PKN Schiedam zorgt weer voor feestbroden voor de feestdagen.
  • Stichting stadstuinieren voor de voedselbank kreeg een cheque van de Gemeente Schiedam met een bedrag van gedoneerde Proosjes.

 

Adopteer een krat

 

SCHIEDAM - Stichting Voedselbank Schiedam heeft ruim vijftig sponsors gevonden die een 'krat' willen adopteren. Tot nog toe. Met de wervingsactie wil de Schiedamse voedselbank de kosten van distributie van de pakketten dekken en de betrokkenheid van stadgenoten vergroten.
In februari begon de voedselbank met de actie 'Adopteer een krat'. Schiedammers kunnen voor vijftien euro per jaar een krat adopteren, onder het motto 'van een Schiedammer, voor een Schiedammer'.
Om de kosten van vervoer - en ook logistieke kosten als de koeling van verse producten in het magazijn aan de Keilehaven in Rotterdam - te dekken, wil de logistieke organisatie die van oudsher valt onder de Voedselbank Rotterdam, deze gaan doorberekenen. Voedselbank Rotterdam was de eerste in zijn soort in Nederland en werd bekend met de mediagenieke familie Sies, die de voedselbank van de grond kreeg en veel bekendheid wist te geven.
Marja Docter, voorzitter van de stichting, legt uit dat Voedselbank Schiedam relatief veel werk overlaat aan 'Rotterdam'. “Je hebt hele zelfstandige voedselbanken, zoals in Maassluis, die alles zelf doen. Wij zijn meer drie uitdeelpunten.” Zo'n honderdzestig Schiedamse huishoudens ontvangen wekelijks een voedselpakket omdat zij moeite hebben om dit eten zelf te kopen. De pakketten worden uitgedeeld vanuit Baan 40 in de stad, wijkcentrum Dreesplein in Nieuwland en De Ark aan het Hargplein.
Overigens daalt het aantal mensen dat een beroep doet op Voedselbank Schiedam. “Een klein jaar geleden waren dat het meer dan tweehonderd huishoudens. Nu zien we bijvoorbeeld in de zomer wel vaker een daling, maar de stijging die we nadien verwachtten, kwam niet.” Naar de oorzaken van de daling blijft het nog even gissen. Herstel van de economie kan een rol spelen, maar het kan ook zijn dat veel mensen een eind hebben zien komen aan hun 'recht' op een voedselpakket, dat volgens de regels van het spel niet langer dan drie jaar duurt.
Huishoudens kunnen een voedselpakket aanvragen indien zij niet meer dan 120 euro per maand vrij te besteden hebben, plus 80 euro per persoon in dat huishouden. Zo is de norm voor een echtpaar dus 250 euro. Volgens Docter zijn het nogal eens mensen die in schuldsaneringstrajecten zitten die van de voedselbank afhankelijk zijn. In Schiedam zijn het de Wijkondersteuningsteams die inschatten en controleren of mensen een beroep kunnen doen op de voedselbank.

Wilt u deze actie ook steunen en een krat adopteren? Dit doet u door €15 over te maken op:

IBAN: NL16 INGB 0006 5082 38
Tnv Stichting Voedselbank Schiedam

Informatie & inzameling

Op 6 oktober 2018 waren we weer aanwezig met een kraam op de Welzijnsmarkt in de Hof van Spaland. Tegelijkertijd was een ploeg aanwezig om houdbare producten in te zamelen bij AH, zodat er weer iets in reserve is, als de versproducten niet meer geleverd worden. Voorlopig zijn de kratten nog rijk gevuld met groenten uit het Westland en vanuit de tuinen die groenten verbouwen voor de voedselbank!